Fred Piek Zanger van Folksongs

Over

De tekst en muziek zijn gebaseerd op de versie zoals die te vinden is in "de Friese Tjalk" een verzameling liederen, deuntjes en dansen door S.J. van der Molen uit 1969. Herkomst is de Friese Wouden.

In de Nederlandse Liederenbank is meer informatie te vinden over De Ruiter

Tekst

En waar leidde zeide zij een klein dochtertje van mij
En waar zal jij zo haastelijk henen

Waar ik er zo haastelijk henen henen zal
Dat zal ik er mijn moeder wel gaan zeggen

Ik draag er van de ruiter een klein kindje zwaar
Nu hebben ze gezegd dat ik moet sterven

Een klein kindje dragen dat doen d'r ja wel meer
Daar hoef jij niet langer om te zuchten

Het duurde nu niet lang meer of ze schreef er hem een brief
Dat de ruiter over moest komen

Toen de ruiter al over die gevallen brugge ging
En de maan die scheen er zo helder

Hij sloeg er daar zijn ogen door die vensterglazen heen
En daar stond er een kist op stelten

Daar achter die kist daar stond voor hem een stoel
En daar ging die ruiter op zitten

Al wierden nu mijn vader of mijn moeder beiden dood
Daar kan ik niet langer meer om zuchten

Hij trok er zijn gele krulharen uit zijn hoofd
En wrong zijn handen in stukken

Toen ging hij ja al in een duister duister gat
En hij heeft zichzelf daar opgehangen